Erkenningen

opleidingen


algemene info opleidingen:

Meer over erkenningen

Vrijwel alle diploma's en certificaten van Best Alert College zijn erkend. Onze cursisten behalen aan het eind van hun opleiding een diploma of certificaat in een van onderstaande categorieen. Kijk voor meer informatie over de te behalen diploma's en certificaten bij de opleidingen zelf.


  • SVPB en ECABO
    Diploma's die uitgegeven worden door de Stichting Vakexamens Particuliere Beveiligingsorganisaties (SVPB) en het ECABO , het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Deze diploma's worden erkend door het Ministerie van Justitie.
  • OC&W
    Diploma's die erkend zijn door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OC&W).
  • Specialistische opleidingen
    Diploma's en certificaten voor specialistische opleidingen die buiten de bovengenoemde categorieen vallen en (nog) niet officeel zijn erkend. Werkgevers hechten echter zeer veel waarde aan deze diploma's, omdat daaruit de professionaliteit van de (potentiele) werknemers blijkt.


CREBO

CREBO

De meeste diploma's worden opgenomen in het Centraal Register Erkende Beroepsopleidingen (CREBO).

snelkeuze

Bij de informatie van individuele opleidingen vindt u meer informatie terug over het diploma of het certificaat.