rechercheur

snelkeuze

Aan de slag als rechercheur

rechercheur Een particulier rechercheur (ook wel particulier onderzoeker genoemd) is iemand die gegevens vergaart en analyseert, veelal ten behoeve van het oplossen of het voorkomen van een misdrijf. Regels waar een Particulier Rechercheur in Nederland aan moet voldoen worden onder andere gesteld in de Wet en de Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus en de Wet bescherming persoonsgegevens. Zo moet een Particulier Rechercheur een vergunning hebben van de Minister van justitie om zijn werkzaamheden uit te mogen voeren en dienen Particulier Rechercheurs zich voor wat betreft het gebruik van onderzoeksmethoden en -middelen te houden aan de privacygedragscode.

minimum opleiding

De minimumopleiding die u dient te voltooien bij Best Alert College om voor deze baan in aanmerking te komen, is:

terug naar overzicht