geld en waardestransporteur

snelkeuze

Aan de slag als geld en waardestransporteur

geld en waardestransporteur Aan het transport van goederen met hoge waarde zijn veel risicos verbonden. Er gelden voor zo'n transport extra veiligheidsregels en -voorschriften. Dit om de kwaliteit van het vervoer -het ongeschonden overbrengen van waardevolle zaken- zo goed mogelijk te kunnen waarborgen. Er wordt gebruik gemaakt van gepantserde voertuigen. En er gelden verschillende voorschriften en werkwijzen voor de overdracht van de waardevolle zaken.

Van jou als geld- en waardetransporteur wordt verwacht dat je al de voorschriften en instructies kent en nauwkeurig opvolgt. Daarbij kun je gebruikmaken van hulpmiddelen als veiligheids- en alarmsystemen, veiligheidsenveloppen, beveiligingskoffers, enzovoorts.

Voordat je goederen gaat vervoeren controleer je je voertuig en test je alle hulpmiddelen. Bij het inladen controleer je de goederen aan de hand van een vrachtbrief. Voor het transport krijg je instructies mee voor de te rijden route, de aankomst- en vertrektijden, de voorgeschreven opstelplaatsen en de overdrachtsituatie. je moet deze instructies tot op de letter opvolgen.

Tijdens het transport is grote oplettendheid vereist. Voortdurend observeer je de omgeving op onveilige en verdachte omstandigheden. Ook bij overdrachtsituaties let je goed op de omgeving en het gedrag van andere mensen. En bij die overdracht houd je je stipt aan de daarvoor vastgelegde instructies.

minimum opleiding

De minimumopleiding die u dient te voltooien bij Best Alert College om voor deze baan in aanmerking te komen, is:

terug naar overzicht